Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

عجیب ترین و جالب ترین خبری که امروز خوندم ٬ اینکه سامی یوسف فرزند بابک رادمنش است.

اینهم یک ویدئوی زیبا : مادر ٬ برای برای مامان عزیزم که دلم براشون یک ذره شده !! 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ٢ شهریور ۱۳۸٦ - Passenger