Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

هر کس که بکوشد به شکاری   شاید نکند صید غزالی

لیک آن که گرفته است غزالی  دانند که کرده است تلاشی

 از بیرون گود که ایستاده ای خیلی سخت به نظر نمی رسد ٬ ولی وارد گود که میشوی ٬ میبینی عجب بازی سختیه ٬ می فهمی این استادها و پروفسورها چقدر کار کرده اند و زحمت کشیده اند تا به اینجا رسیده اند. فقط نوشتن یک  مقاله و نتایج یک تحقیق کلی وقت می گیره ٬ حالا اونو مقایسه کن با استادی که ۳۰۰-۴۰۰ مقاله و چندین کتاب مهم داره   ٬ خیلی باید بیشتر کار کرد. ممارست و سعی و صبر و عشق لازم است تا پخته شود خامی ..! 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦ - Passenger