Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

-یک مطلب جالب در مجله موفقیت دیدم  ٬ با این عنوان:" حقیقتی کوچک برای ۱۰۰٪ ساختن زندگی":

اگر:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 برابر باشد با:

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

*کار سخت HARDWORK

H+A+R+D+W+O+R+K

8+1+18+4+23+15+18+11=98%

دانش KNOWLEDGE

K+N+O+W+L+E+D+G+E

11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

دوست داشتن LOVE

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

خوشبختی LUCK

L+U+C+K

12+21+3+11=47%

(بیشتر ما تصور نمی کنیم که این مورد خیلی مهم است ؟ )

پس چه چیز 100% را میسازد ؟ 

پول ؟ ... نه !!! MONEY

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25=72%

راهبری ؟ ... نه !!! LEADERSHIP

L+E+A+D+E+R+SH+I+P

12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%

هر مسئله ای راه حلی دارد

 تنها اگر نگرش مان را تغییر دهیم .  

به قسمت بالا برگردید , به 100%  

واقعا به چه چیزی برای یک قدم پیشتر رفتن احتیاج داریم ... 

 نگرش ATTITUDE

A+T+T+I+T+U+D+E

1+20+20+9+20+21+4+5=100%

این نگرش ما نسبت به زندگی و کار است که زندگی را 100% می سازد !!! 

نگرش تان را تغییر دهید , تا بتوانید زندگی تان را تغییر دهید !!! 

 نگرش همه چیز است

 

- خلاصه زندگینامه ( بیوگرافی) وزرای  کابینه جدید انگلیس رو داشتم میخوندم ٬ یک نکته مشترک بین همه اینها تحصیل در مدارس وابسته به کلیسا و یا تک جنسی و دیگری تحصیلات آکادمیک در زمینه فلسفه ٬ حقوق و اقتصاد است ٬ رشته هایی که هیچ وقت در ایران مهم تلقی نمیشود. نکته جالب دیگه  جوان بودن نسبی اعضای کابينه و وجود و حضور زنان در این کابینه است .

- آسمان اينجا همچنان بارانی است ٬  حوصله نوشتن ندارم ٬ اصلا يادم نمياد چی ميخواستم بنويسم  ٬ بماند برای بعد.......

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦ - Passenger