Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

تا بیکران خویشم گامی دگر نمانده است
آغوش مهر بگشای ای راز روزگاران

خسته است شبرو ماه ای ابر همرهی کن
تا تر کند گلوئی از جام چشمه ساران

ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را
فردا دوباره آیند از راه نیزه داران .....

 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ - Passenger