یاران ره عشق منزل ندارد   وین بحر مواج ساحل ندارد

باری که ناید حملش ز گردون      جز ما ضعیفان حامل ندارد

گر ما نباشیم مجنون که لیلی       غیر از دل ما محمل ندارد

 

 

 

 

   + Passenger - ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦