Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

قراری بسته ام بامی فروشان
که روز غم بجز ساغر نگیرم
چنان پر شد فضای سینه از دوست
که فکر خویش گم شد از ضمیرم
مبادا جز حساب مطرب و می
اگر نقشی کشد کلک دبیرم
چو حافظ گنج او در سینه دارم
اگر چه مدعی بینید فقیرم.....

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦ - Passenger