چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
بدین درگاه حافظ را چو می​خوانند می​رانند
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

 

   + Passenger - ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦