با همه ی بی سر و سامانی ام ٬ باز به دنبال پریشانی ام.....

بنویس ....

"I went away loving you , I stayed away loving you, and I have returned loving you. " -David Copperfield to Agnes Wickfield

   + Passenger - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦