Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

"او بیش از حد فعال است، بلند پرواز است، سختکوش است، به کار زیاد عادت دارد و هیچوقت استراحت نمی کند." -  از زندگینامه یک سیاستمدار

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ - Passenger