میدود فکر
میدود عمر
میدود ،میدود ، میدود راه
میدود موج و مهواره و ماه
میدود زندگی خواه و ناخواه
من چرا گوشه ای می نشینم؟......

   + Passenger - ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦