آن لقمه که در دهان نگنجد به طلب

وان علم که در نشان نگنجد به طلب

Doing as others told me,I was blind.
Coming when others called me,I was lost.
Then i left everyone,myself as well.
Then i found everyone,myself as well.
~Rumi

   + Passenger - ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥