اندیشه مکن بکن تو خود را در خواب
کاندیشه زه روی مه حجابست حجاب
دل چون ما هست در دل اندیشه مدار
انداز تو اندیشه گری را در اب

 

Don't even think, just let yourself dream.
Thoughts are veils that hide the moon's bright face.
The heart's a moon, where thinking has no place.
Toss these thoughts away into the stream.

   + Passenger - ٤:٥٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤