در کف هریک اگر شمعی بدی      اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چشم حس همچون کف دست‌است و بس   نیست کف را بر همه او دست‌رس

چشم دریا دیگرست و کف دگر   کف بهل وز دیده دریا نگر

جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب     کف همی بینی و دریا نی عجب

ما چو کشتی‌ها به هم برمی‌زنیم     تیره چشمیم و در آب روشنیم

ای تو در کشتی تن رفته به خواب        آب را دیدی نگر در آب آب

رومی

   + Passenger - ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤