چهره باران

امروز صبح موقع صبحانه داشتم نامه هایی که روز قبل پستچی آورده بود رو باز میکردم. یکی از این نامه ها از یکی از این چاریتهایی ( انجمنهای خیریه) بود که گاهگاهی کمک میکنم  و مثلا به مناسبت کریسمس نامه تشکر فرستاده بودند و یک کتابچه کوچک از فعالیتهای سال گذشته شان ... در همین حین باران داشت غرغر میکرد که من passion fruit دوست ندارم و دانه هاش سفت است و اینهایی که برایم صبحانه ام گذاشتی رو نمیخورم ....

داشتم همینطوری که کتابچه چاریتی رو میخوندم بهش گفتم بیا عکس این بچه ها رو ببین - توی سرما و برف ایستادند و هیچی ندارند و تو همش غرغر میکنی ( تازه خودمم تا همین چند سال بیش نمیدونستم passion fruit چیه !!) ...   اونم گفت بزار ببینم این بچه ها رو و از صفحه اول که گذشت قیافش عوض شد.  قیافه ای که هرگز ندیده بودم. در صورت یک بچه هفت ساله میشد ساده حالت خشم و عصبانیت رو دید. چند بار ورق زد و بعد آمد و گفت مامی باید به این دو تا کمک کنیم . بهش میگم فقط این دو تا نیستد و صدها هزار بچه دیگه هم هستند. بعد عکس دو تا بچه دیگه رو نشون میده و میگه برای چی دارند میخندند اگه هیچی ندارند... میگم : Because they need to be brave ....

باز چند دقیقه بعد میگه : 

Mummy, we do charity help at school too. Do you remember the movie night that you purchased the ticket for me but you didn't take me to movie, that was for charity !

 دوباره به کتابچه نگاه میکنه و همون حالت خشم و نفرت دوباره به چهره اش میاد  و بعد باز بعد از چند دقیقه میگه: 

We definetly definetly need to help these three...

این چهره باران رو هرگز فراموش نمیکنم ... 

 


بعد قراره امروز نامه به سانتا و دعای کریسمسمون رو بنویسه . بهش میگم بنویس : 

God, Please give us the power and wealth to be able to help others as much as we can ! Amen 

----

 • چند وقت پیش یک مقاله ای  می خوندم که کمکهایی که مردم به خیریه ها میکنند چگونه مصرف میشه و در حقیقت کمتر از 20% وقت صرف موضوع اصلی میشه ... و از اون وقت دیگه به اینگونه خیریه ها کمک هم نمیکنم . 

 • و اینکه جهان به کجا میرود ...

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی


 • Human beings are members of a whole,
  In creation of one essence and soul.

  If one member is afflicted with pain,
  Other members uneasy will remain.

  If you have no sympathy for human pain,
  The name of human you cannot retain.

 • ----

 •  

   + Passenger - ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ دی ۱۳٩٤