من رویایی دارم که غیر ممکن نیست...

♫♫♫

من رویایی دارم رویای آزادی

رویای یک رقص بی وقفه از شادی

 

من رویایی دارم از جنس بیداری

رویای تسکینِ این درد تکراری

درد جهانی که از عشق تهی می شه

درد درختی که می خشکه از ریشه

♫♫♫

 

من رویایی دارم رویای رنگارنگ

رویای دنیایی سبز و بدون جنگ

من رویایی دارم که غیر ممکن نیست

دنیایی که پاکه از تابلوهای  ایست

دنیایی که بمب و موشک نمی سازه

موشک روی خواب کودک نمی ندازه

 

 من رویایی دارم ....

 

   + Passenger - ۸:۱٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤