هفت شهر عشق

تو هی هی ومن هو هو
شور طرب انگیز 
از هلهله برخیز..
.

 معرفت، استغنا، توحید، حیرت، و فقر و در نهایت فنا

 

 

 

"Dear Hoopoe, welcome! You will be our Guide."

"Seven Valleys of Love" 

   + Passenger - ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤