ای مطربان ، ای مطربان ، بر دف زنید احوال من
من بیدلم ، من بیدلم ، من از کجا ، عشق از کجا....


   + Passenger - ۱:٢٥ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥