مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده
رفته تا آنسوی این بیدادخانه
بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه

   + MT - ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥