اندیشه مکن بکن تو خود را در خواب
کاندیشه زه روی مه حجابست حجاب
دل چون ما هست در دل اندیشه مدار
انداز تو اندیشه گری را در اب

 

Don't even think, just let yourself dream.
Thoughts are veils that hide the moon's bright face.
The heart's a moon, where thinking has no place.
Toss these thoughts away into the stream.

   + Passenger - ٤:٥٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤

 

در کف هریک اگر شمعی بدی      اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چشم حس همچون کف دست‌است و بس   نیست کف را بر همه او دست‌رس

چشم دریا دیگرست و کف دگر   کف بهل وز دیده دریا نگر

جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب     کف همی بینی و دریا نی عجب

ما چو کشتی‌ها به هم برمی‌زنیم     تیره چشمیم و در آب روشنیم

ای تو در کشتی تن رفته به خواب        آب را دیدی نگر در آب آب

رومی

   + Passenger - ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤