Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

 "Any fool can criticize, complain, and condemn--and most fools do. But it takes character and self-control to be understanding and forgiving." Dale Carnegie

 "Do something every day that you don't want to do; this is the golden rule for acquiring the habit of doing your duty without pain." Mark Twain

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤ - MT

 


زندگی کن حتی بی نشونه
فردا که شد از ما چی می مونه
زندگی کن
دنیا گاهی غرق دو راهیه
کی میدونه رسم دنیا چیه
زندگی کن....

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳ - Passenger

Love is the Law

So True, A Must Read ......

A Letter from God to Mankind: Love is the Law

“Look what you’ve done to this world! Do you like it? Did I give it like this?

 I’m the one who granted love, but you created hatred and envy;

 I gave you faith, but you invented religion to control the weak; I gave you the Law, but you used it to feed your ego.

I sent a messenger of peace and love but you humiliated and crucified him, and later you used Him as an excuse to kill your people on my behalf....

I granted the entire planet, this Garden of Eden with all its resources, but you invented money, politics, the corrupt economical systems and the hunger that came along.

I offered Universal Intelligence but you disconnected, you embraced the artificial one.

 I offered you the medicine to heal and you invented drugs to ruin yourself.

I created you perfect and beautiful, a whole being. Instead beauty standards were created to surgically cripple yourself.

I gave you the woman to bring tenderness, joy and light into your life. She is your other half, but you chained and kneeled her, you placed her lower than the man and decided about her life and death.

 I granted beautiful identities, each of you is unique. Instead you created racism. I granted freedom and free-well. You created slavery, dictatorship and capitalism..

I am that, I am! Love is the Law!”

Revolutions, Bogdan Ota

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٢٧ دی ۱۳٩۳ - Passenger

ﻗﺼﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ....

وسیع باش
دلتنگ که شدی
منتظر نباش کسی دل گرفته ات را باز کند
بلند شو و قدمی بردار
دل کسی را شاد کن
دلت خود به خود باز می شود

قوی باش
و پیش از آنکه کسی را دوست داشته باشی
خودت را دوست داشته باش
تا همچنان باشی
در لحظه هایی که کسی برای تو نیست

صبور باش
زمان خیلی چیزها را حل خواهد کرد
گاهی مساله های به ظاهر بزرگ و پبچیده توانایی و هوش زیادی نمی خواهد
کمی زمان می خواهد تا آرام تر شوی و مساله را کوچک تر و ساده تر ببینی

و عاشق باش
برای آنکه دوستش داری دعا کن
بدون آنکه دلیلی برای دوست داشتنت بیابی
ببین چه احساس رضایتی پیدا خواهی کرد.

 

مدتهاست اینقدر در استرس کار و زندگی و شتاب روزها و لحظه ها بوده ام که فکر میکنم مفهوم زندگی را گم کرده ام و فراموش میکنم شکرگذاری برای هزاران نعمتات خداوندی.  دیگر از آن دختر شاد و با انرزی همیشگی اثری نیست ...  همیشه خسته - ناشاد و دل نگرانم به هزاران دلیل موثق برای خودم (!!) ولی میخواهم تغییر کنم. میخواهم آرامتر شوم و همه چیز را به خدا بسپارم.  این روزها با خودم در مورد خلقت جهان و هدف ما در زندگی فکر میکنم. اینکه صدها سال پیش از ما مردمانی میزیسته اند و حالا نیستند. و کارهایی بس عظیم انجام داده اند و حتی یادی هم از آنها نیست.  ما هم یک روزی نخواهیم بود ولی آیا عدم وجود ما اختلالی در کار جهان ایجاد میکند؟ البته که نه ... و آیا اینگه ما کار مهم و خارق العاده ای برای جهانیان  و یا حتی مردم شهر و کشورمان و یا حتی نزدیک ترین دوستان و اطرافیانمان انجام میدهیم ؟ باز هم جواب نه است.  این متن زیبا را در فیسبوک یکی از دوستان خوانده بودم :

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.... ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ.
ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ... ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ
ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻥ ﻗﻮﺱ ﻭ ﻗﺰﺡ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭد
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ
ﯾﮏ ﺳﺮﺍﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭد.………. زندگی کن
ﺟﺎﻥِ ﻣﻦ، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ﺟﻬﺎﻥ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ .
ﻗﺼﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ....
ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ .
ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ....
ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ....
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ....
ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ ....
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ...
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮتاهی....

و واقعا همینطور است: ﻗﺼﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ .... ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ

من میخواهم از امروز مراقبه کنم و رها باشم....

بشنوید.

 

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳ - Passenger

 

زندگی فردا نیست،
زندگی امروز است، زندگی قصه عشق است و امید،
صحنه ی غمها نیست.
به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجاست،
عشق اینجا و تو اینجا و خدا هم اینجاست،
پای در راه گذار،
راهها منتظرند،
تا تو هر جا که بخواهی برسی،
پس رها باش و رها،
تا نماند قفسی....

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳ - MT

Let it go....

The snow glows white on the mountain tonight,
not a footprint to be seen.
A kingdom of isolation and it looks like I'm the queen.
The wind is howling like this swirling storm inside.
Couldn't keep it in, Heaven knows I tried.
Don't let them in, don't let them see.
Be the good girl you always have to be.
Conceal, don't feel, don't let them know.
Well, now they know!

Let it go, let it go!
Can't hold it back any more.
Let it go, let it go!
Turn away and slam the door.
I don't care what they're going to say.
Let the storm rage on.
The cold never bothered me anyway.

It's funny how some distance,
makes everything seem small.
And the fears that once controlled me, can't get to me at all
It's time to see what I can do,
to test the limits and break through.
No right, no wrong, no rules for me.
I'm free!

Let it go, let it go.
I am one with the wind and sky.
Let it go, let it go.
You'll never see me cry.
Here I'll stand, and here I'll stay.
Let the storm rage on.

My power flurries through the air into the ground.
My soul is spiraling in frozen fractals all around
And one thought crystallizes like an icy blast
I'm never going back; the past is in the past!

Let it go, let it go.
And I'll rise like the break of dawn.
Let it go, let it go
That perfect girl is gone
Here I stand, in the light of day.

Let the storm rage on!
The cold never bothered me anyway...

این روزها هی به ذهنم میاد که let it go....

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳ - Passenger

 

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

 

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳ - MT

 

Oh I can see the future 
Coming to you 
Cry away the sadness in your eyes 
And I can find a faith
in days I've wasted 
Been around enough to feel alive 
And when the world is broken, hot and colder 
No one ever knows the reason why 
For the ones we may become 
For the battles we have won 
For the day we reach the sun 
Gonna play it loud tonight 

When you dream of a dream 
And you live in the world 
Every hope is a hope 
For the best don't want you resting my bones 
And you're calling me now 
I will see you all the time 
Should be out there living the life 
And not just watching you 

Take me back 
Before we all explode 
Before we turn to stone 
Before the night has gone 
Take me back 
To where it all began 
To where our memories grow 
Before they take us over 

Tonight we gonna live for 
We gonna live for these days 
Tonight, tonight, remember 
remember these days 

What a day to believe 
To believe in the night 
What a day to belong, to a face in the crowd and the beat of your heart 
And I'm already here 
And you're working it out 
And you're holding us all 
In your hands, oh what you waiting for 

Take me back 
Before we lose control 
Before the tables turn 
Before we break it off 
Take me back 
To where it all began 
To where our memories grow 
Before they take us over 

Tonight we gonna live for 
We gonna live for these days 
Tonight, tonight, remember remember these days 

Oh I can see the future  
Oh oh oh oh 
Oh oh oh oh 
Oh oh oh oh 
These days 

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳ - Passenger

میکشد دلم پر به سوی تو ....

دل سپرده ام من به روی تو
در دل من است آرزوی تو
دل سپرده ام من به روی تو
در دل من است آرزوی تو
دل سپرده ام من به روی تو
در دل من است آرزوی تو

دل سپرده ام من به روی تو
دل سپرده ام من به روی تو
در دل من است آرزوی تو
وقت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو
جان جان جان از همه جهان
میکشد دلم پر به سوی تو

دل به دل ز تو تا تو آمدم
قبله گاه من خاک کوی تو
دل به دل ز تو تا تو آمدم
قبله گاه من خاک کوی تو
منکه عاشقم مست و سرخوشم
جرعه میکشم من صبوی تو
گنج آرزو در دل منی
گنج آرزو در دل منی
در دلم کنم جست و جوی تو
در دلم کنم جست و جوی تو
جان جان جان از همه جهان
میکشد دلم پر به سوی تو

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳ - Passenger

عاشق شدم ....

عاشق شدم من در زندگانی
ترانه سرا : مهدی سهیلی
آهنگ ساز : انوشیروان روحانی


عاشق شدم من در زندگانی 
بر جان زد آتش عشق نهانی
جانم از این عشق بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده
یک سو غم او یک سو دل من در تار مویی
در این میانه دل می کشاند ما را به سویی

زین عشق سوزان بی عقل و هوشم
می سوزم از عشق اما خموشم
ای گرمی جان هر جا که بودی بی ما نبودی
هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی
یک سو غم او یک سو دل من در تار مویی
در این میانه دل می کشاند ما را به سویی

زین عشق سوزان بی عقل و هوشم
می سوزم از عشق اما خموشم
ای گرمی جان هر جا که بودی بی ما نبودی
هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی
یک سو غم او یک سو دل من در تار مویی
در این میانه دل می کشاند ما را به سویی

عاشق شدم من در زندگانی 
بر جان زد آتش عشق نهانی
جانم از این عشق بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده
یک سو غم او یک سو دل من در تار مویی
در این میانه دل می کشاند ما را به سویی
یک سو غم او یک سو دل من در تار مویی
در این میانه دل می کشاند ما را به سویی
ما را به سویی ما را به سویی

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳ - MT

روایت انسان

آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست
این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست

تا خواب حقیقت را صدگونه روایت کرد
هر قول سکوتش را تعبیر نهایت کرد

ما ساده ترین تفسیر از پیچ وخم عشقیم
با لذت حیرانی همراه غم عشقیم

آنان که در آیینه از هیچ نترسیدند
نادیده ترین ها را در آیینه ها دیدند

می شد سفر دنیا آسانتر از این باشد
آدم به هوس خو کرد تا خسته ترین باشد

در آتش پروانه پرواز نمی میرد
با بستن لب هرگز آواز نمی میرد

تاوان یقین را دوست بی مرگ نمی گیرد
مشتاق فنا اما با مرگ نمی میرد

خواننده : علیرضا قربانی
آهنگساز: فردین خلعتبری
شعر : افشین یداللهی

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳ - Passenger

 

آدم در نهایت عادت می کند به "همیشه عابر بودن". سعی می کند که خیلی زیاد دل نبندد به ،چه می دانم ، اسبابُ بساط زندگی، کتاب ها و این قضایا. آنچه سخت است این وسط دل کندن از آدم هاست. دل بستن __ به قول آقایی __ آسان است و همگی نیاموخته بلدیم دل بستن را ،ولی کسی دل کندن را به ما یاد نداده ...

درخت ارغوان(نامه هایی از پراگ) __ پرویز دوائی "

×××

رنجشی نیست آدم‌ها همینند
خوبند ولی‌ فراموش کار
می‌آیند...می‌ مانند...می روند
مثل مسافران کاروان سرا
مثل ازدحام بی‌ انتهایِ یک خیابان
...
کسی‌ برایِ بودن
نیامده ... نمی‌‌آید

" نیکی فیروزکوهی "

×××

گاهی سرنوشت چنان خشن ضربه می زند که یک ذره خیال بافی برای نرم کردن آن کفایت می کند. جایی که زندگی خلاصه می شود در کارهای پوچ تکراری در دوازده ساعت کار بی وقفه بین همکارهای آدم آهنی...
شادی در همه چیز پنهان است باید موفق شویم بیرون اش بکشیم....

" ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ __ اریک امانوئل اشمیت

×××

احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا...
اگر می‌دانستم امروز آخرین روزی است که تو را می‌بینم، چنان محکم در آغوش می‌فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می‌دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می‌بینم، به تو می‌گفتم «دوستت دارم» و نمی‌پنداشتم تو خود این را می‌دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی: «مرا ببخش»، «متاسفم»، «خواهش می‌کنم»، «ممنونم» و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچکس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه‌ء آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روزی با اهمیت نخواهد گشت. 

" گابریل گارسیا مارکز "

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ - Passenger

 

چیزهایی هست که نباید گفت، مگر برای دوستان، چیزهایی هست که نباید گفت حتی برای دوستان و بالاخره چیزهایی هست که نباید گفت ، حتی برای خویش...

" رویای آدم مضحک __ فیودور داستایفسکی

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ - Passenger

 

بالاخره همه یک روزی می میرند و صد سال که بگذرد ، دیگر هیچکس دربارهء این که دیگران که بودند و چطور مردند سوال نمیکند. پس بهتر است همانطور که دلت میخواهد زندگی کنی و همانطور که دوست داری بمیری...

" گریه آرام __ کنزابورو اوئه "

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ - Passenger

A note to myself

 شجاعت به پیش بروید، 
حتی هنگامی که دچار شک و تردید می شوید، 
هنگامی که خسته می شوید ، 
هنگامی که نا امید می شوید، 
شک ها، تردیدها، دودلی ها، خستگی ها، همه گذرا هستند، آنچه باقی می ماند ، مسیری است که پیموده اید،

سعی کنید همواره با شجاعت به پیش بروید ....

 
...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳ - Passenger

 

زندگی باید کرد
گاه با تلخی راه ،
گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید در میان باران
گاه باید خندید با غمی بی‌پایان....

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ - Passenger

father of LASIK eye surgery

In random reading tonight and moving from one paper to another in Pubmed (my favourite webpage!) , I reached to this paper in tribute to Prof. Gholam Payman.

He received the USA President award last year in recognition of his work in vision and ophthalmology. In his ceremony, Prof. Obama said:

When Gholam Peyman first accepted a position at the office of the University of Illinois, his office was a converted restroom, But he carved enough space for himself, his secretary and his lab equipment and today he is known as the father of LASIK eye surgery”.

 He is also credited with developing the first pressure-controlled valve – now know as the Krupin valve for glaucoma surgery – and the first telescopic intra ocular lens for patients with macular disease. He was also among the first to implant an artificial silicon retina in patients with retinitis pigmentosa.

Prof Peymen has been a pioneering force in laser and photodynamic therapy and studies on intraocular drug delivery and refractive and vetreoretinal surgery. He also established the techniques of eye-wall resection and endoresection for intraocular tumours, was the first to perform a retinochoroidal biopsy and to transplant retinal pigment epithelial cells for age-related macular degeneration. 

Indeed I am proud as he is Iranian and for his achievements to the field of ophthalmology, eye and vision sciences.

Well done Prof. Payman !!

 

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳ - MT

 

آخر قصمه اما، قصه‌ی آخرم این نیست 
آخرِ راهی که باید، من ازش بگذرم این نیست

آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم
کجایِ خاطره باید، پیِ آرزوم بگردم
خسته‌م از هرچی رسیدن
اگه پشتش سفری نیست
برکه‌ی امنُ نمی‌خوام 
وقتی موجِ خطری نیست 
می‌رسم، نه واسه موندن
من مسافرم همیشه 
مثه نوری که میاد و 
رد می‌شه از دلِ شیشه
آخرِ قصمه اما، قصه‌ی آخرم این نیست
آخرِ راهی که باید، من ازش بگذرم، این نیست
خسته‌م از هرچی رسیدن
اگه پشتش سفری نیست 
برکه‌ی امنُ نمی‌خوام
وقتی موجِ خطری نیست...

ترانه سرا : دکتر افشین یدالهی

اجرا : گروه دنگ شو

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳ - MT

سعیی مشکور ...Note to myself:

چقدر دعای امروز با مفهوم است: 

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین

این خطاب الهی به همه ماست  به آنانی که می­روند و نمی­رسند، عمل می­کنند و نتیجه نمی­گیرند. می­جویند و نمی­یابند. رنج می­برند و گنج نمی­برند...تلاش­شان بی­فایده است و سعی­شان بدون شکر!  

و در صدر همه خود من هستم که فراموش میکنم شکرگذاری کنم برای همه داشته ها و نداشته هایم که چه بسا به خیرم هست !!!  ...

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳ - Passenger

you are only as good as your last paper.....

Notes to myself ...

"It is tough out there for women and we all need to learn to take responsibility for our own careers. You can't get a job or promotion if you don't apply for it, so put yourself forward. Women need to build their self-confidence and realise they can do whatever they want. They must not give up when there is a stumbling block.

I have applied for many things that I haven't got, and put myself forward for promotions that went to someone else. At times it would have been easy to give up, but I've learned the importance of being resilient. It is fiercely competitive out there and that is not going to change.

 In academia you are only as good as your last paper so it is easy to start on a downwards trajectory – aiming high is vital, otherwise the gap between the achievements (and pay!) of men and women will widen...."

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳ - Passenger